11_e1523966090858b

הלב זוכר

הלב זוכר הינו מיזם קרמיקה חברתי מרגש לקראת יום הזכרון.

לבבות. אדומים כולם.
עשויים כולם בידים חשות, רגישות, מרגישות, אוהבות. זוכרות!
אמירה.
כמות.
כוח.
וחיבור.

לכל אחד מאיתנו, בארץ הזו, יש משהו למישהו שהיה ואיננו עוד,
מישהו שנתן מעצמו למען הארץ והאדמה הזו,
למען נוכל להמשיך פה הלאה.
לכל אחד מאיתנו יש משהו בלב.
כאן, הלב לכל אחד מאלו שנתנו את ליבם למדינה.
נזכור ולא נשכח.

בדבריה בטקס הפתיחה אמרה הוגת הרעיון, היזמת האוצרת שלומית חפר:
"הלב קושר אליו ביטויים רבים בשפה שלנו: הלב נשבר, הלב מתמלא גאווה, הלב אוהב, הלב כואב…הוא מוקד הרגשות והתחושות.
הלב הוא גם מקור החיים וההתחדשות, מקור המרץ, החיוניות והתנועה קדימה.
מיזם הלב זוכר, מחבר את כל אלו: את הרגשות העמוקים ואת מקצב החיים, את העשייה והיצירה לצד ההוקרה וההנצחה.
המיזם הזה הוא ביטוי לאחדות הכאב ולהזדהות עם המשפחות השכולות, הוא במה ליצירה משותפת חוצה מגזרים וישובים, הוא חיבור בין החברה הישראלית לזיכרון הלאומי"…

שתפו את הפוסט