מהי אוצרות תערוכות?

אוצרות זו יצירה בפני עצמה. מעשי ידי רוקם, לעיתים החל מבחירת נושא התערוכה,
חיפוש ומציאתם של היצירות מתוך שפע האומנים
ולשיבוצם בחלל ביצירתיות תוך שילובם והתאמתם.
אוצר ידאג להצבה שתכלול תאורה מתאימה, כיתובים מסבירים, לעיתים יצירת קטלוג.

חשיבותו של האוצר נובעת מידיעותיו הנרחבות ומיכולתו להביא לרעיון אחד מגובש מלאכת
מחשבת רבגונית, מעניינת ומונגשת לצופה.
האוצר הוא החוליה המתווכת בין היוצר לצופה
והוא האחראי לחווית הצופה.

תערוכות שאצרתי