מלאכות מסורתיות בחברה הבדואית

לקראת יום האשה הבינלאומי התבקשתי לכתוב למוסף של העיתון דה מארקר' כתבה על : "מלאכות מסורתיות כמנוף להעצמת נשים בחברה הבדואית". סקרתי את המיזמים העסקיים שהוקמו שמטרתם

לקריאה »