01-home

זכרון ילדות רקום

אסתר ניזנטל קריניץ  Esther Nisenthal Krinitz)  1927-2001) היתה ניצולת שואה מפולין שחיה בארה"ב.
בגיל 15, באוקטובר 1942, לאחר שחייתה תחת הכיבוש הנאצי במשך שלוש שנים, החליטו היא ואחותה להיפרד ממשפחתן ולהסתתר כחקלאים קתולים.
מאז לא ראתה אסתר את משפחתה שוב.
בשנת 1977, בגיל 50, ולאחר שעבדה במשך כל ימי חייה כתופרת, החלה אסתר לרקום ביד תמונות רקומות כדרך לזכור, לרפא ולשתף את סיפור חייה. 
היא רקמה 36 יצירות המתארות את רגעי המפתח של סיפור ילדותה ואת קורות משפחתה ומה שעבר עליהם בשואה. 
אסתר נפטרה ב -2001, אך ממשיכה לחיות דרך רקמותיה המתועדות.

יצירותיה כונסו ונערכו בספר בו ביתה ברניס שטיינהרדט   Bernice Steinhardt  מוסיפה מזוית ראותה שלה את זיכרונותיה על סיפורי האם. 

כל עבודותיה כולם כונסו בגלריה אינטרנטית בה ניתן לצפות בהן, לקרוא את ההסבר המפורט ואף לרכשן מודפסות. מומלץ.

וכאן התיעוד בסרט

הספר ניתן לרכישה באמזון 

נזכור ולא נשכח.

שתפו את הפוסט