רק ניתן לי ותכף נלקח

אביב אציליבן ניר עוז שחי עם משפחתו בקבוץ.ניהל את המוסך לציוד חקלאי בקיבוץ.חרש מתכת, רוכב אופניים, אוהב אדם ואדמה.בשנים האחרונות החל לעסוק להנאתו בציורובשנה האחרונה

לקריאה »